Obowiązki ucznia i jego wyposażenie

Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych:

 1. ma posiadać notatnik i długopis/pióro/ołówek do własnych celów i notowania ważnych informacji. Notatnik nie podlega ocenie, uczeń samodzielnie notuje ważne sprawy, czasami nauczyciel dyktuje istotne informacje
 2. ma znać loginy i hasła do kont w systemach używanych w czasie zajęć (np. Google, Scratch itp), a nauczyciel nie chce od ucznia hasła, jednak brak możliwości zalogowania się na konto z powodu braku loginu i hasła traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć;
 3. nie musi mieć podręcznika w czasie zajęć;
 4. musi znać adres strony z materiałami (https://lobo.guru/ → Informatyka w szkole);
 5. ma wykonywać ćwiczenia zlecone przez nauczyciela;
 6. powinien współpracować z innymi uczniami, chyba że jest to sprawdzian/kartkówka/zaliczenie przeznaczone do samodzielnej pracy.

Uczeń poza zajęciami:

 • dobrze jeżeli ma dostęp do komputera klasy PC (Windows, linux, macOS) podłączonego do internetu (Firefox, Chrome, …) przynajmniej 1 raz w tygodniu (w razie braku takiego dostępu, szkoła zapewnia dostęp w pracowni szkolnej oraz w Bibliotece)
 • ma sprawdzać wiadomości przesyłane przez e-dziennik (uwaga, aplikacja mobilna nie wyświetla wiadomości!, należy sprawdzać przez WWW);
 • ma sprawdzać w e-dzienniku oceny oraz komentarze do nich (aplikacja mobilna ma taką możliwość);
 • ma wykonywać zlecone w czasie lekcji oraz przez e-dziennik zadania domowe;
 • prowadzić samokształcenie w oparciu o materiały polecone przez nauczyciela oraz wyszukane samodzielnie;

Uczeń, który opuścił zajęcia (niezależnie od powodu opuszczenia zajęć):

 1. ma sprawdzić jaka była tematyka zajęć;
 2. nadrobić zaległy materiał;
 3. zgłosić się do nauczyciela (osobiście lub poprzez wiadomość w e-dzienniku) po zadania zaliczeniowe;
 4. w razie problemów z nadrobieniem materiału, zgłosić do nauczyciela po pomoc.