Formatowanie zapisu (Arkusz Google – cz. 3)

W poprzednich lekcjach trochę już liznęliśmy formatowania zapisów, gdy ustawialiśmy złotówki, jako walutę długów. Teraz szerzej na ten temat.

Do arkusza można wpisywać tekst, liczby i daty. Lekcja o datach jeszcze przed nami, bo to bardziej skomplikowany temat.

Tekst – dla odmiany tu nie ma wiele do omawiania. Słowo Kaczka wpisane w komórkę, pozostaje tym słowem i już. Można zmieniać kolory, czcionki itp. ale słowo to słowo.

Natomiast liczby – o, to o wiele ciekawszy temat.

Spis treści

Formatowanie liczb

Liczby mogą być całkowite lub rzeczywiste (ułamkowe), mogą być kwotą finansową albo naprawdę dużą liczbą zapisaną z pewną dokładnością.

Spójrz na ilustrację po prawej. Możesz ją powiększyć klikając.

Najpierw wpisałem liczbę całkowitą – 120. Poniżej ułamek 120,8. Użyłem tu przecinka dziesiętnego używanego w Polsce. Poniżej 120.8, czyli kropka dziesiętna (zapis jak w USA). Widać wyraźnie, że arkusz nie rozpoznał zapisu 120.8 i przesunął go tak jak tekst, do lewej.

Stało się tak dlatego, że w moim komputerze ustawione są polskie sposoby formatowania liczb. Musisz o tym pamiętać, bo być może twój arkusz zachowa się odwrotnie – nie rozpozna liczby z przecinkiem, a rozpozna kropkę. Niestety różnice pomiędzy zapisami liczb albo jednostkami (system metryczny vs. jednostki imperialne) bywają czasami nawet przyczyną katastrof, jak utrata marsjanskiej sondy w 1999 roku.

Zdarzały się też przypadki, gdy ktoś wystawiał na sprzedaż towar za kwotę 1000zł, jednak wpisywał 1.000zł (w Polsce czasami oddziela się tysiące kropkami) i system przyjmował to jako 1zł (uznając kropkę za amerykański przecinek dziesiętny).

Dlatego tak ważne jest pilnowanie zapisów liczb, a także ich jednostek.

Wróćmy jednak do zapisów liczb na ilustracji. Kolejny zapis to 120,80zł. Włączyłem tu formatowanie jako walutę i program automatycznie dodał 0, aby liczba po przecinku była dwucyfrowa.

Poniżej wpisałem 19%, ustawiając format procentowy, co, jak zapewne wiesz, oznacza 0,19 (dziewiętnaście setnych) w obliczeniach. Polskie słowo procent pochodzi bowiem z łacińskiego per centum, czyli na 100.

Ostatni zapis jest najdziwniejszy. 1,21E+02. W dodatku powstaje z 120,8, co widać w pasku formuły na górze obrazka. Dziwna sprawa? Otóż mamy tu do czynienia z przybliżonym zapisem naukowym, stosowanym raczej do dużych liczb, a nie tak małych. Zapis ten oznacza 1,21 razy dziesięć do potęgi 2. Czyli 1,21 * 100 = 121, czyli w przybliżeniu 120,8. Dokładniejszy zapis tej liczby w formacie naukowym, wynosiłby: 1,208E+02.

Tą metodą można zapisywać duże liczby w uproszczony sposób. Np. liczba 13249391843973029471028120943893214345412313242354321323532343 zapisana w przybliżeniu, daje 1,32E+61. Czyli 1,32 razy 10 do potęgi 61. Spore przybliżenie, ale czasami jest to konieczne, np. po to, żeby łatwo porównać tę liczbą z liczbą: 132493918439730294710281209438932143454123132423543213235323432329, która da w zapisie naukowym 1,32E+65. Porównując 1,32E+61 oraz 1,32E+65, już na pierwszy rzut oka zauważamy, że pierwsza liczba jest sporo mniejsza. Jeżeli potrzebna jest większa dokładność, można oczywiście to zmienić i zastosować: 1,324939184397300E+61 oraz 1,324939184397300E+65 (dla tych samych liczb)

Ćwiczenie 1: Formatowanie liczb

  1. Uruchom arkusz Google i utwórz nowy plik. Nadaj mu przyjazną nazwę, np. Ćwiczenia formatowania. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, wróć do pierwszej lekcji.
  2. Wpisz do arkusza dowolnych kilka liczb, niech niektóre zawierają część ułamkową.
  3. Poprzez menu Formatuj → Liczba → … ustaw różne formatowania dla tych liczb. Wypróbuj format naukowy.
  4. Poprzez przyciski na pasku, zobacz jak można zwiększać i zmniejszać dokładność po przecinku.
  5. Poprzez Formatuj → Liczba → Więcej formatów → Więcej walut… wybierz inne waluty niż złotówki. Np. euro.

Samodzielna praca

Na zakończenie czas na samodzielną pracę. Poniżej znajdziesz plik do ćwiczeń.

 1. Pobierz plik: http://bit.ly/kag-03-format (lub kliknij tutaj)
 2. Utwórz jego kopię na swoim dysku Google. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, wróć do pierwszej lekcji.
 3. Wykonuj obliczenia
 4. Po wykonanej pracy, podziel się komentarzem – jak ci poszło.
 5. Jeżeli masz kłopot z wykonaniem pracy, możesz zapisać się na facebookową grupę Edukacja gwarantowana

Wersja videoAuthor: Przemysław Adam Śmiejek

#chrześcijanin 🕆, #wieśniak 👨‍🌾, #aktor 🎭, #żeglarz ⛵, #edukator 👨‍🏫, #youtuber 📺 W latach 1999-2020 nauczyciel w zabrskich szkołach.